Thế giới động vật hiện nay được chia thành 6 lớp cơ bản, gồm có đơn giản nhất là lớp không xương sống và phức tạp nhất là lớp động vật có vú. Mỗi lớp đều có những điểm đa dạng sinh học khác nhau và được chia thành hàng vạn loài, phân bổ trên sắp địa cầu.

Mời các bạn tham khảo infographic về 6 lớp động vật cơ bản dưới đây.LEAVE A REPLY